Προφίλ Εταιρείας

Η K. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη πιστοποιημένη βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών με εξειδίκευση στη διαχείριση και ανακύκλωση βιομηχανικών υπολειμμάτων παραγωγής καθώς και στην παραγωγή δευτερογενών υλών όλων των τύπων πλαστικού.

Από το 1980 έως σήμερα, με σταθερά βήματα, καινοτομίες και συνεχείς επενδύσεις σε πάγια και ανθρώπινο δυναμικό, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία του κλάδου παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στους πελάτες της.

Η εταιρεία διαχειρίζεται 7.000 τόνους ανακυκλώσιμων προϊόντων ετησίως και παράγει 6.000 τόνους δευτερογενών υλών. Τα υψηλά ποιοτικά standards, έχουν καταστήσει την K. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. διεθνώς αναγνωρίσιμη και με ενισχυμένο εξωστρεφές προφίλ καθώς πραγματοποιεί εξαγωγές σε πολλές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία, Πακιστάν, κ.α.).

Η εταιρεία μας, πιστή στο όραμά της και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία 35 ετών αναπτυξιακής πορείας, μετασχηματίζοντας τη βιομηχανική εγκατάσταση στη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης και παραγωγής πλαστικών υλών της χώρας.

Η Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. διαθέτει άδεια διαχείρισης, συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας και συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανάλυση και πιστοποίηση των πρώτων υλών που παράγει.

Επιπλέον, εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης:

  • ISO 14001- Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 9001- Ποιότητας Παραγωγής