Αποστολή

Η Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της είναι αφιερωμένη με πάθος στην υπηρεσία του πολίτη, έχοντας αναλάβει με ευθύνη και αποφασιστικότητα ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και δύσκολο έργο. Την εισαγωγή και μεταλαμπάδευση πρωτόγνωρων εννοιών, συστημάτων και διαδικασιών σε μια χώρα με πλούσιο πολιτισμό αλλά σχετικά χαμηλή οικολογική συνείδηση.

Πολιτισμός και Ανακύκλωση είναι σήμερα έννοιες συνδεδεμένες και σε κάποιες περιπτώσεις ταυτόσημες και είμαστε περήφανοι που διατελέσαμε πρωτεργάτες της ανακύκλωσης πλαστικού στην Ελλάδα και δεσμευόμαστε ότι οι επιτυχίες μας είναι μόνο η αρχή. Στο ίδιο μονοπάτι συνεχίζουμε και σήμερα φέρνοντας ακόμα πιο κοντά ένα καλύτερο και πιο καθαρό "αύριο" για τα παιδιά μας με άξονα την πελατοκεντρική αντίληψη και τον σεβασμό στο περιβάλλον και τα υλικά.

Οι πελάτες μας (Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Δήμοι/Κοινότητες, Αγρότες, Ιδιώτες) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απολαμβάνουν καθετοποιημένες υπηρεσίες περισυλλογής - αποκομιδής, ασφαλούς μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων (σκραπ), πάντοτε στο πλαίσιο τυποποιημένης και αυστηρής διαδικασίας ελέγχου που εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων εγγυημένης ποιότητας, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.