Τρόπος Ζωής

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και παρακαταθήκη για το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.  Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την Ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει ως έννοια να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει Τρόπος Ζωής.

Η ανακύκλωση πρωτοεμφανίζεται την εποχή του Χαλκού, όταν οι άνθρωποι έλιωναν μεταλλικά αντικείμενα έτσι ώστε από αυτά να μπορούν να παραχθούν νέα προϊόντα. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια των αιώνων, όσο προχωρούσε η εξέλιξη και οι επιστήμες και  αναβαθμιζόταν η τεχνολογία και η βιομηχανία, η ανακύκλωση αρχίζει να διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην πρόοδο του ανθρώπου. Το 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφασίστηκε η σηματοδότηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων με ειδικό λογότυπο, ενώ στο λυκαυγές του 21ου αιώνα θεσμοθετήθηκε το ανάλογο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης, ή ευρύτερα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα.

  • Μείωση όγκου απορριμμάτων και των προβλημάτων διαχείρισής τους
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
  • Μείωση ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
  • Πτώση της τελικής τιμής των προϊόντων                             
  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της Δημόσια Υγείας
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας                     
  • Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και ανάπτυξη παιδείας και κουλτούρας για την ανακύκλωση             

Είναι σαφής και καταγεγραμμένη η αύξηση των μεγεθών και η βελτίωση των στατιστικών της Ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως.  Κατά κοινή ομολογία όμως, παραμένουν πολλά προς υλοποίηση και πολύς δρόμος που θα πρέπει να διανυθεί.

Ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, όπου η δεδομένη αύξηση των δράσεων σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας θα πρέπει να υποστηριχτεί με οργανωμένη προσπάθεια τόσο από το κράτος όσο και από τις ενδιάμεσες δομές και τις εταιρείες. 

Είναι χρέος όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διάρθρωση της Ανακύκλωσης, να συμβάλλουν αποφασιστικά για τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού και των καταναλωτών, ώστε μέσα στην επόμενη δεκαετία να συγκλίνουν τα μεγέθη με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.